Ruziemaken is heilzaam, mits...

Conflicten zijn soms broodnodig om uit te praten wat je stoort aan je partner. Ga je die uit de weg, dan zal dat jullie vertrouwen in elkaar en de intimiteit niet ten goede komen. Ruziemaken met je hartendief is prima, als je het maar goed doet. Dit onderzoek bevestigt het maar weer eens. Sommige veelplegers hebben een prima relatie. Dat komt omdat zij met hun woorden en gedrag de ander niet nodeloos kwetsen en weinig schade achterlaten.

Als jullie ruzies een gewoonte zijn geworden en dusdanig toenemen in hevigheid dat jullie niet meer naar elkaar luisteren en daarna telkens met een onbevredigend gevoel moeten afdruipen, dan voorspelt dat weinig goeds. Helemaal als daar (verbaal) geweld bij komt kijken. Er is een goede kans dat deze vermoeiende ruziespiraal jullie uit elkaar zal drijven. Maar dat hoeft niet.

Er zijn relaties die gewoonweg lastig zijn, en die je niet zomaar van 'binnenuit' kunt repareren. Bijvoorbeeld omdat een van beide serieuze psychologische problemen heeft, of lijdt aan een alcohol- of drugsverslaving. Dan is er serieuze hulp nodig. Maar als je in een enigszins gelijkwaardige relatie zit dan kun je veel baat hebben door je aan deze communicatieregels te houden:

1 Vraag je af wat de achterliggende boodschap is, zowel die van jezelf als die van je partner.
Het gaat vast over iets anders dan het dopje dat niet op de tandpastatube zit. Bijvoorbeeld dat de ander maling lijkt te hebben aan dingen die voor jou belangrijk zijn en daar te weinig rekening mee houdt. Het kan goed zijn daarbij te beseffen dat de ander zich door de manier waarop je dit soort kwesties aan de orde stelt juist betutteld en gecontroleerd voelt. Als je dat weet van elkaar kun je elkaar daarin tegemoetkomen.

2 Breng je kritiek of boodschap op een behapbare manier.
Door er nodeloos scheldwoorden, oude koeien, bedreigingen, veroordelingen for life en andere debatteertrucs aan toe te voegen verpest je elke kans op een vrolijke uitkomst. Ook met een eindeloze preek waarin je er van alles bij haalt wat er zijdelings mee te maken heeft, maak je het voor je partner lastig: op welk deel van de boodschap moet deze reageren? Zal je net zien dat partnerlief precies ingaat op dat wat er helemaal niet toe doet: ‘Hoe kan ik nou naar bier hebben ge- stonken, ik had alleen martini gedronken.’ Grootste valkuil is de achterliggende boodschap of wens negeren omdat je gewoon je gelijk wilt halen.

3 Schroom nooit je eigen aandeel in de escalatie toe te geven.
Die is er vast ook. Mensen die oprecht ‘sorry’ durven zeggen hebben betere relaties. Wat veel partners als een nederlaag zien, zien de meeste relatietherapeuten als een triomf: een – enigszins oprecht – excuus en erkenning voor het eigen aandeel in de ruzie of het conflict. Dit zorgt vaak voor een ommekeer. Misschien niet direct, maar uiteindelijk wel. Voel je daarom niet te goed om je excuses aan te bieden. Het is eerder een kracht dan een zwaktebod. Uiteraard moet zoiets niet als een truc of conflictvermijdend instrument worden ingezet, zoals wanneer je niet durft te zeggen wat je van elkaar verwacht. Want dan houdt het op de lange termijn juist de conflicten in stand.

4 Spreek een time-out af als de emoties regelmatig te hoog oplaaien.
Als je vaak explosieve, schadelijke of vernederende ruzies hebt met je partner, die snel escaleren, dan kan het heel zinvol en effectief zijn daar geforceerd een eind aan te maken. Een fysieke scheiding is vaak het enige wat werkt. Een andere kamer, even naar buiten, sporten. Het is belangrijk om van tevoren op een rustig moment concreet af te spreken wie zich waar terugtrekt voor een adempauze of time-out. Het ligt voor de hand om degene met de meeste zelfbeheersing te laten vertrekken. Afspreken is heel belangrijk, want als de emoties hoog oplopen is het heel mak- kelijk je te laten verleiden tot vergaande beschadigende uitspraken. Door duidelijke afspraken te maken kun je de schade voor je relatie beperken.

Meer lezen?
Dossier der Goede Relaties
Communiceren kun je leren

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Ben je een mens? Of kunstmatige spamintelligentie?